Na co zwrócić uwagę podpisując umowę kredytową?

W naszych czasach, życie może sporo kosztować. Dlatego też coraz więcej osób, musi się posiłkować kredytami wszelkiego typu, jeśli chce żyć na pewnym poziomie i dawać sobie radę w życiu. Jest wiele rodzajów kredytów, ale najpopularniejsze jak dotąd są kredyty gotówkowe. Można je dostać w każdym banku, a ich oferta jest dosyć różnorodna. Jednak zwykle by zaciągnąć taki kredyt, należy spełnić kilka warunków. Różnią się one w zależności od rodzaju banku, warto więc się im dokładnie przyjrzeć, zanim się taki kredyt zaciągnie. Bardzo ważną kwestią, jest podpisanie umowy z bankiem w kwestii kredytu gotówkowego. Chodzi tu głownie o kredyty gotówkowe, które są dawane bezpośrednio do rąk własnych, bądź na rachunek bieżący klienta. Umowa kredytowa zawiera wiele istotnych kwestii, którym warto się bliżej przyjrzeć.

Umowa kredytowa w szczegółach

Umowa kredytu gotówkowego, nie jest zbyt skomplikowanym dokumentem. Jednak zawarte w niej kwestie, są bardzo ważne. Stanowię podstawę do składania roszczeń, zarówno przez klienta banku, jak i przez bank. Dlatego najważniejszą kwestią jest dokładne przestudiowanie umowy z bankiem, zanim się ją podpisze. W umowie kredytowej zawartych jest wiele informacji. Przede wszystkim musza w niej zostać oznaczone strony, które zawierają umowę, a więc bank w postaci swojego przedstawiciela, jak i klient. Muszą w niej zostać podane dane osobowe, imiona, nazwiska, numer dowodu osobistego, pesel itp., ponadto ważne są też dane kontaktowe, głównie adres zamieszkania. Poza tymi kwestiami, ważne jest określenie szczegółowych warunków kredytu gotówkowego.

W umowie kredytowej muszą się znaleźć wszystkie informacje na temat kredytu. Bardzo ważne jest oprocentowanie tego kredytu. Informacja o nim jest niezwykle istotna i musi się znaleźć w umowie. Tak samo ważny jest okres trwania umowy, czyli czas w jakim kredyt musi zostać spłacony. Ważne są wszystkie informacje odnoszące się do ilości rat, ich wielkości, odsetek. W umowie z bankiem, nie może też zabraknąć informacji na temat kar, które grożą klientowi w razie nie dotrzymania warunków umowy. Kary te muszą być ściśle określone, w jakiej będą formie i jakie są od nich odstępstwa. Oczywiście na umowie kredytowej z bankiem, musi się znaleźć informacja o wielkości kredytu. Nie musi być w niej zawarta informacja, na jaki cel kredyt gotówkowy ma być poświęcony, ponieważ kredyt gotówkowy zawiera się na dowolny cel. To akurat jest bardzo pozytywną kwestią dla klienta, ponieważ nie każdy chce się dzielić informacją, na jaki cel kredyt jest mu potrzebny. Podpisanie umowy kredytowej z bankiem, nie trwa długo. Bank przygotuje wcześniej całą umowę, w której zawrze wszystkie konieczne dane i informacje. Klient po przyjściu na umówione wcześniej spotkanie, ma już tylko przestudiować dokładnie umowę i ją podpisać w wyznaczonych miejscach. Zwykle umowa kredytowa zawiera kilka stron, dlatego na niektórych z nich należy umieścić zwykłe parafki, a na innych trzeba złożyć czytelny podpis.

Zobacz także:  Dobry czas na kredyt
Share

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.