STRUKTURA UMOWY KREDYTOWEJ

SŁOWO WSTĘPU

Umowa kredytowa stanowi bardzo ważny dokument zarówno dla instytucji bankowej jak i kredytobiorcy. Zapisy, które się w nim znajdują określają nie tylko podstawowe dane kredytobiorcy, takie jak imię, nazwisko lub numer PESEL, ale także min. najistotniejsze czynniki kredytowania, do których należy zaliczyć oprocentowanie, prowizje lub wskazanie kwoty miesięcznej raty.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Elementem wstępnym każdej umowy pomiędzy instytucją finansową a kredytobiorcą są główne dane osobowe klienta. Tego rodzaju informacje można wyszczególnić następująco:

 • imię oraz nazwisko,
 • miejsce zameldowania,
 • identyfikator PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego

Następnym częścią umowy kredytowej stanowią zapisy dotyczące udzielonej kwoty kredytowania oraz okresu czasowego, do którego zaciągnięte zobowiązanie powinno zostać uregulowane. W przypadku kredytów gotówkowych nie istnieje obowiązek wprowadzania zapisów, który ściśle by określały cel przeznaczenia udzielonej kwoty.

Innym istotnym składnikiem dokumentu jest część, która została poświęcona na wskazanie wysokości raty kredytowej, którą należy rozłożyć na następujące czynniki:

 • kapitał – równowartość wysokości pozyskanej kwoty,
 • odsetki – wysokość oprocentowania, element został opisany w dalszej części artykułu

OPROCENTOWANIE I PROWIZJA

Zapisy dotyczące wysokości oprocentowania oraz prowizji mają ogromny wpływ na ostateczny koszt zaciągniętego kredytu. Poziom oprocentowania uzależniony jest od obowiązującej marży w danej instytucji finansowej, która może się zmieniać indywidualnie ze względu na korzystanie z innych ofert bankowych przez klienta – przykładowo: Jeżeli kredytobiorca korzysta z innych usług, oferowanych przez bank, może liczyć na niższą marże. Wartość marży zależna jest również od czynników na które zarówno bank, jak i klient nie mają wpływu. Jednym z takich elementów są stopy procentowe, których wartość może się zmieniać w okresie nie częstszym, niż co 3 miesiące.

Zobacz także:  CZY MOŻNA DOSTAĆ KREDYT GOTÓWKOWY BĘDĄC W TRUDNEJ SYTUACJI?

Wysokość prowizji natomiast, może być ustalana na podstawie informacji takich jak kwota kredytu lub wiarygodność finansowa kredytobiorcy. Z reguły – im wyższa kwota kredytu lub gorsza wiarygodność finansowa, kredytobiorcy zostanie naliczona wyższa prowizja.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

Zapisy należące do tej kategori, wskazują zarówno instytucji finansowej, jak i kredytobiorcy na prawa oraz obowiązki każdej ze stron. Do najpowszechniejszych treść należy zaliczyć takie punkty jak:

OBOWIĄZKI BANKU:

 • zobowiązanie przekazania określonej w umowie kwoty kredytowej na konto klienta,
 • gwarancję ochrony kredytobiorcy w przypadku utraty płynności finansowej lub bankructwa,
 • utrzymanie tajemnicy bankowej

Prawa banku:

 • żądanie od klienta przedstawienia zabezpieczenia finansowego,
 • wypowiedzenie umowy w przypadku utraty płynności finansowej przez kredytobiorcę,
 • wgląd w dokumentację finansową klienta

OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY:

 • regulowanie zaciągniętego zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie,
 • spłatę całości zobowiązania, do którego należy nie tylko część kapitałowa, ale i również odsetki

PRAWA KREDYTOBIORCY:

korzystanie z udzielonych środków finansowych

Share

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.