Dokumenty potrzebne do zaciągnięcia kredytu samochodowego

Po wyborze banku w którym chcemy zaciągnąć kredyt samochodowy musimy wypełnić wniosek o kredyt oraz zgromadzić i dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty do kredytu samochodowego. Są to : dokumenty osoby zaciągającej kredyt oraz dokumenty dotyczące celu kredytowania czyli kredytowanego samochodu.

Dokumenty identyfikujące osobę starającą się o kredyt

Do tych dokumentów zalicza się przede wszystkim dowód tożsamości lub paszport. Często wymagane jest również prawo jazdy kategorii B.

Dowód osobisty – dokument, który od razu ustala granicę wiekową, w grupie docelowej znajdują się tylko osoby dorosłe. W dowodzie osobistym znajdziemy dane, takie jak imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, zdjęcie, imiona rodziców oraz numery dokumentu, które posłużą do zidentyfikowania naszej tożsamości. Gdy zaciągamy kredyt samochodowy, do pewnej wysokości możemy posługiwać się tylko dowodem osobistym.

Drugi dokument potwierdzający naszą tożsamość – zaciągając wysoki kredyt samochodowy, musimy przedstawić inny dokument – oprócz dowodu osobistego. Tym drugim dokumentem może także być paszport, prawo jazdy, ewentualnie legitymacja studencka.

Dokumenty weryfikujące osiągane dochody

W przypadku umowy o pracę powinniśmy przedstawić bankowi oświadczenie odnośnie źródeł i wysokości naszych zarobków bądź zaświadczenie z miejsca pracy. Podobnie, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą. Często musimy również dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), regon oraz NIP, a nawet z ZUS i US o niezaleganiu płatnościami. Jeżeli jesteśmy emerytami lub rencistami musimy przedłożyć w banku decyzję o przyznaniu lub waloryzacji emerytury lub inny dokument poświadczający jej wysokość .

Umowa o pracę:

Zaświadczenie od pracodawcy – w przypadku większości kredytów, musimy przedstawić zaświadczenie, w którym poświadczymy informacje dotyczące naszego zatrudnienia. W przypadku kredytów samochodowych bez zaświadczeń wystarczy oświadczenia odnośnie źródeł i wysokości dochodu.

Zobacz także:  Na czym polega konsolidacja kredytu

Działalność gospodarcza:

    t

  • Dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej – wystawiany przez Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy, koncesja lub innego rodzaju zezwolenie.
  • t

  • Zaświadczenie o wysokości dochodów – powinno dotyczyć ostatnich trzech miesięcy lub ostatniego roku . Powinniśmy zapytać, jakiego rodzaju dokumentu wymaga instytucja, w której ubiegamy się o kredyt.

Emerytura lub renta

    t

  • Decyzja o przyznaniu emerytury lub renty – Na decyzji znajdzie się data, od jakiego okresu przyznawane jest świadczenie.
  • t

  • Odcinek emerytury lub renty – Potwierdza fakt otrzymywania świadczeń emerytalnych czy też rentowych.
Share

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.