Lokaty

Ryzykowne lokaty

Oprócz bezpiecznych lokat bankowych klienci mogą skorzystać również z dużo bardziej ryzykownych rozwiązań, które mogą ale nie muszą zapewniać duży zysk w stosunkowo niedługim czasie. Są to lokaty oparte nie tylko o bezpieczne instrumenty finansowe, ale też działają w oparciu o fundusze inwestycyjne i inne agresywne formy inwestowania.

Lokaty strukturyzowane

Jednym z bardziej popularnych instrumentów finansowych dostępnym na rynku usług bankowych jest lokata strukturyzowana, która nie do końca jest tylko lokatą. Łączy bowiem funkcję lokaty w oparciu o bezpieczne środki inwestycyjne takie jak choćby obligacje i nieco bardziej agresywne formy inwestycyjne, które nie gwarantują pewnego zysku. Są to więc lokaty obarczone dużym ryzykiem, dlatego zanim podejmiemy decyzję o uruchomieniu lokaty trzeba być pewnym, że można sobie pozwolić na tego typu ryzyko inwestycyjne. Lokaty strukturyzowane posiadają jednak pewną gwarancję bezpieczeństwo, że w razie ryzyka utraty kapitału klienci mają zapewniony zwrot środków, które wpłacili. Sytuacja związana z odsetkami i założeniem 6% w skali roku zależy od bardzo wielu czynników, w tym sytuacji na rynkach, a więc wydaje się być nie do przewidzenia w dłuższej perspektywie czasowej. Oznacza to więc, że zyski z lokaty tego typu są raczej bardzo niepewną i ryzykowną kwestią. Ważne,aby zostały spełnione kryteria wypłaty odsetek, a to jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe do przewidzenia. Aby spełnić określone warunki najczęściej trzeba wygrać zakład postawiony przez bank, a dotyczy on różnych kwestii występujących na rynku finansowym jak kurs dolara czy cena baryłki ropy. Tylko mniejsza część lokat strukturyzowanych może przynieść w perspektywie czasowej satysfakcjonujące zyski, a więc jest to produkt wyraźnie ryzykowny. Jeśli wziąć pod uwagę czas trwania takiej lokaty to może się często okazać, że oprocentowanie w skali roku nie musi być tak duże,a więc zyski z takiej lokaty będą stosunkowo niewielkie. Jednak nadal to więcej niż w przypadku standardowej lokaty, dlatego dla osób lubiących ryzyko warto zastanowić się nad tak ryzykownym zachowanie.

Lokaty z funduszem

Tego typu lokaty obarczone są dużo większym ryzykiem niż lokaty strukturyzowane, dlatego tu również przyda się doświadczenie i duża rozwaga przy zakupie tego typu produktu. Najczęściej reklamy tychże lokat gwarantują sześcioprocentowy zysk w skali roku, co już musi wydawać się podejrzane. W rzeczywistości lokata z funduszem to dwa produkty połączone w jeden.. Po pierwsze konieczne jest, aby klient wpłacić dowolną kwotę pieniędzy na lokatę trzymiesięczną oprocentowaną na 6%, a po drugie musi nabyć jednostki konkretnych funduszy inwestycyjnych za dużo wyższą kwotę. W tym wypadku nie można umorzyć jednostek, gdyż można stracić odsetki. Tutaj największe ryzyko dotyczy produktów inwestycyjnych, które można stracić w całości. Bezpieczne natomiast są wszystkie środki umieszczone na lokacie wraz z odsetkami.

Banki jak każda instytucja, która chce pozyskać dodatkowego klienta mogą stosować różne rozwiazania,które z pozoru mają zachęcić do nabycia lokat właśnie w ich placówce. Jednym ze sposobów zachęcenia klienta do ich oferty jest utrzymanie takiego samego salda ROR w tym samym banku. Jeśli tego nie spełnimy klient może liczyć albo na minimalne odsetki, lub też może ich wcale nie mieć. Trzeba więc uważać na to co oferują banki.

Lokaty długoterminowe – o czym musisz wiedzieć zanim się zdecydujesz?

Interesują Cię lokaty bankowe i możliwości finansowe z nimi związane, zwłaszcza te o charakterze długoterminowym? Jeśli chcesz zainwestować w lokaty bankowe pierwsza zasada brzmi: nie trzymaj wszystkich swoich inwestycji w jednym banku. Musisz wiedzieć, że bankowe lokaty nie są tak bezpieczne, jak myślisz. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez bank będziesz uprawniony do maksymalnej rekompensaty w wysokości, która nie zawsze będzie dla Ciebie w pełni zadowalająca. Dlatego właśnie pewniejszym rozwiązaniem jest trzymać pieniądze w kilku bankach, zamiast w jednym banku.

Przedwczesne wypłaty pociągają za sobą kary

Musisz wiedzieć, że lokaty terminowe obejmują również okres blokady równy czasowi trwania inwestycji. Przed zdecydowaniem się na lokaty oparte o konkretne warunki, koniecznie przejrzyj swoje potrzeby dochodowe, jakie malują Ci się na horyzoncie. Jeśli założysz lokatę terminową na okres 5 lat, bank nie zezwoli na wypłaty przed upływem 5 lat. W przypadku, gdy potrzebujesz pieniędzy przed terminem zapadalności, bank nałoży karę. Jeśli kara wynosi 1%, możesz stracić więcej niż zarobiłeś podczas kadencji. Dlatego wskazane jest, aby nie łamać reguł i zasad przed osiągnięciem terminu zapadalności.

Uzyskane odsetki są umieszczane w Twoim dochodzie

Czy wiesz, że lokaty terminowe nie są tak efektywne podatkowo jak fundusze inwestycyjne i akcje. Odsetki zarobione na lokatach zostaną uwzględnione w całkowitym dochodzie i opodatkowane zgodnie z Twoim rozliczeniem dochodowym. Załóżmy, że tworzysz lokaty terminowe również w imieniu swojego współmałżonka. Pieniądze przeznaczone na stworzenie lokaty terminowej nie przyciągną podatku, ale zarobione odsetki:

  • będą stanowić część Twojego dochodu,
  • będą opodatkowane.

Program oszczędnościowy powiązany z kapitałem może być efektywnym podatkowo sposobem inwestowania i zwiększania bogactwa. Ma najkrótszy okres blokady. Co więcej, oferuje wyższe zyski niż taka klasyczna długoterminowa lokata, dlatego jest to wszystko konieczne do dokładnego przemyślenia, jeszcze zanim podejmiesz jakiegoś rodzaju dłuższe zobowiązania.

Lokaty cykliczne – czy są dla Ciebie?

Jeśli nie terminowa lokata, to co powiesz na okresowe depozyty? To narzędzie inwestycyjne, które umożliwia inwestorom dokonywanie regularnych comiesięcznych płatności i długoterminowe oszczędzanie pieniędzy. Inwestorzy mogą wybrać czas trwania depozytu i minimalną miesięczną płatność, jaką chcą dokonać, zgodnie z ich wygodą. Programy lokat tego rodzaju są generalnie bardziej elastyczne niż schematy wyżej wymienionych lokat terminowych i są na ogół preferowane przez tych, którzy chcą założyć konto w celu zaoszczędzenia pieniędzy i zbudowania funduszu w razie czego. Jednak oczywiście i tutaj jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać, decydując się na wpłatę cykliczną na lokaty tego rodzaju. Lokaty cykliczne to idealne produkty do wyboru przy planowaniu krótkoterminowych celów, które chcesz zrealizować w ciągu najbliższych 1-3 lat. Może to obejmować oszczędzanie na przedpłatę za nowy dom, płacenie za edukację dzieci, remont domu, oszczędzanie na studia za granicą i tak dalej.

Jednak pamiętaj o zasadach i karach. Cykliczne lokaty są bardzo łatwe do otwarcia. Większość banków w kraju ma taką możliwość. Ale mają pewne ukryte opłaty. Na przykład, jeśli miałbyś wypłacić kwotę z konta przed końcem danego terminu – być może będziesz musiał uiścić pewne opłaty. Ważne jest, aby znać te zasady przed założeniem konta opartego o lokaty cykliczne, aby być lepiej przygotowanym na przyszłość.

Lokaty międzybankowe.

Wśród lokat można znaleźć tak zwane lokaty międzybankowe. Powstają one w momencie, kiedy bank ma określoną nadwyżkę środków finansowych. Taką nadwyżkę może umieścić w innym banku lub kiedy ma tych środków za mało może korzystać ze środków jakie posiadają inne banki. Konkretne instytucje finansowe zawierają ze sobą transakcje, które właśnie prowadzą do powstawania lokat międzybankowych. Jest to nic innego jak złożenie depozytu jednego banku w drugim. Za taki depozyt bank musi zapłacić określoną kwotę jaką wyznaczył mu bank, który ten depozyt przyjął. Banki mogą również pożyczać od siebie pieniądze. Z lokatami międzybankowymi ściśle związane są WIBOR i WIBID. WIBOR wiąże się z sytuacją, w której jeden bank pożycza pieniądze drugiemu. WIBID natomiast wiąże się z sytuacją, w której jeden bank od drugiego przyjmuje lokatę.

Jakie mamy rodzaje lokat międzybankowych.

Lokaty międzybankowe można podzielić na kilka grup. Podział ten uzależnia się od czasu trwania każdej z lokat. Według tego mamy między innymi lokaty jednodniowe. Są one zakładane na okres jednego dnia. Można je jeszcze podzielić na lokaty overnight, lokaty tomorrownext i lokaty spot nex. W przypadku lokat overnight bank pożycza pieniądze już w dniu, w którym zawiera umowę. Pieniądze muszą zostać zwrócone już na drugi dzień. Lokaty tomorrownext dają możliwość udzielenia pożyczek na drugi dzień po zwarciu umowy. Taki rodzaj pożyczki nazywa się pożyczką zwracaną nazajutrz. Ostatnia z lokat jednodniowych, lokata spot next, polega na tym, że bank udziela pożyczki po dwóch dniach od dnia, kiedy zawiera umowę. Pieniądze zwracane są nazajutrz. Wśród lokat międzybankowych można jeszcze wymienić kilka innych bardzo ciekawych lokat. Wyróżniamy między innymi lokaty tygodniowe, lokaty dwutygodniowe, lokaty miesięczne, lokaty sześciomiesięczne, lokaty dziewięciomiesięczne oraz lokaty roczne.

Lokata sezonowa.

Bardzo ciekawym narzędziem finansowym jest lokata sezonowa. Wiele osób nie wie, że taka lokata istnieje, a może być ona bardzo dobrym sposobem na zyskanie dodatkowej sumy pieniędzy. Zakłada się ją na określony sezon. Dosyć popularne są lokaty zakładane na wiosnę lub w czasie lata. Już pierwsze zyski można mieć po okresie pół roku. Ofertę znajdziemy między innymi w Banku Gospodarki Żywnościowej. Jest ona dosyć ciekawa i pozwala na dosyć szybki zysk. Lokata oprocentowana jest w skali roku na 3,8%. Chcąc założyć lokatę musimy wpłacić w baku kwotę minimalną równą tysiąc złotych. Maksymalnej wartości środków wpłaconych na lokatę nie mamy określonej, przez co możemy wpłacić każdą sumę jaką tylko mamy. Bardzo ważne jest to, że za prowadzenie lokaty bank nie pobiera od nas żadnych dodatkowych opłat. Lokata zakładana jest na okres pół roku i można ją po tym czasie odnowić. Jest to dosyć ciekawy instrument finansowy, jaki można otworzyć na wiosnę i zarobić na lokacie parę groszy na przykład na rozpoczęcie roku szkolnego.

Sposób na ochronę naszych oszczędności

Nie ma żadnych wątpliwości, że każda osoba powinna dbać o to, aby miała zapewnione odpowiednie oszczędności. Często bowiem zdarzają się różnego rodzaju sytuacje, kryzysowe, kiedy dana osoba, będzie ich bardzo potrzebować. W związku z tym, należy robić wszystko, aby nasze oszczędności miały się dobrze i żeby nie były uszczuplane przez upływ czasu. Jak powszechnie wiadomo, inflacja sprawia, że pieniądze tracą na swojej wartości. Trzeba zatem podjąć wszelkiego rodzaju kroki, za pomocą których, będzie można sobie poradzić z powyższym problemem. Zdecydowanie najbezpieczniejszą i najbardziej polecaną opcją, jest umieszczenie pieniędzy na odpowiedniej lokacie. Będzie się miało pewność, że każda osoba będzie należycie zabezpieczona.

Gdzie zawrzeć umowę lokaty?

Warto mieć na uwadze, że wszystkie placówki banków, oferują możliwość zawarcia umowy lokaty. Trzeba jednak odpowiednio rozeznać się w temacie, aby wybrać dla siebie najbardziej korzystną i optymalną opcję. Należy mieć to na uwadze i zawsze o tym pamiętać. Przede wszystkim, tego rodzaju lokaty, mogą się znacznie różnić, w zależności od oprocentowania. W związku z tym, trzeba się zastanowić, w jaki sposób zaradzić takiemu problemowi. Przede wszystkim, można skorzystać z profesjonalnych usług doradcy finansowego. Jest to specjalista, który doskonale zna się na wykonywanym fachu. W związku z tym, będzie się miało pewność, że wybierze on dla nas taką lokatę, która będzie w pełni spełniać nasze wszystkie możliwości finansowe i oczekiwania. Jest to bardzo ważna i istotna kwestia, nad którą należy się pochylić.

Jaką lokatę wybrać?

Każda osoba powinna mieć na uwadze, że lokaty bankowe, zawierają różnego rodzaju postanowienia, które mogą wpływać na jej opłacalność. W pierwszej kolejności, należy sprawdzić, jakie jest oprocentowanie danej lokaty. Jest to bez wątpienia kwestia kluczowa i najważniejsza, o której nie należy zapominać. Takie oprocentowanie, powinno być dość wysokie, aby jak najwięcej odsetek, mogło się za jego pomocą naliczać. Następnie, w ściśle określonych odstępach czasu, następuje kapitalizacja odsetek, która będzie wpływać na wysokość finalnej kwoty, która zostanie otrzymana. Nie ma zatem na co czekać i już dzisiaj należy pomyśleć o tej kwestii. Równie ważną rolę, odgrywa czas, na jaki dana lokata została zawarta. Może się bowiem zdarzyć, że w przypadku chęci jej wcześniejszego rozwiązania, dana osoba nie będzie mogła uzyskać całości wpłaconej kwoty wraz z odsetkami. Bank może bowiem wymagać w tym zakresie odpowiedniej kwoty prowizji. Należy się zatem zastanowić, jakie kroki podjąć, aby na pewno taka lokata była dla nas w pełni korzystna. Nie ma zatem na co czekać i już dzisiaj trzeba wziąć to pod uwagę. Są to bowiem bardzo ważne kwestie, które nieustannie wymagają rzetelnej analizy. Nie ma zatem na co czekać i już dzisiaj należy postawić na tego typu rozwiązania. Z pewnością nie będzie się ich nigdy żałować.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.