Poradniki

Dobra historia kredytowa

Zapewne nie raz zastanawiałeś się nad wzięciem kredytu gotówkowego, jednak zanim to uczynisz, zastanów się, jaką posiadasz historię kredytową. Od tego w dużej mierze zależeć będzie to, czy otrzymamy kredyt.

Kiedy nie brałeś nigdy nic na raty ani nie zaciągałeś żadnych kredytów, to prawdopodobnie nie posiadasz żadnej historii kredytowej. Może się wydawać, że to dobrze, ale niestety nie dla banku. Instytucja ta musi mieć możliwość sprawdzenia, jakim byłbyś kredytobiorcom, a tak musi polegać tylko na tym, że może okażesz się dobrym klientem. Jednak posiadanie złej historii, a mianowicie odnotowane opóźnienia w spłatach lub nawet egzekucje komornicze z góry przekreślają Ciebie jako potencjalnego kredytobiorcę. Najlepsza jest dobra historia we wszelkich biurach informacji kredytowej. Przede wszystkim posiadając taką historię, jawimy się jako idealny klient dla banku, przez co możemy uzyskać lepsze warunki kredytu. Przeważnie, jeżeli byliśmy dobrym kredytobiorcom, to banki zaproponują nam tańszy kredyt. Skorzystamy więc na tym, ponosząc mniejsze koszty przy spłacie zobowiązania. Drugą zaletą posiadania dobrej historii kredytowej jest możliwość korzystania z uproszczonych zasad przyznawania kredytów. Kredyty gotówkowe są przyznawane zazwyczaj na podstawie wymiany informacji pomiędzy bankami, dlatego też jako dobry klient możemy otrzymać kredyt nawet bez żadnych zaświadczeń o odchodach. Wystarczy wtedy nasze oświadczenie i dobra historia, abyśmy uzyskali kredyt. Bank po przeanalizowaniu naszej historii będzie widział, jak wcześniej radziliśmy sobie ze spłatą zobowiązań oraz w jakich kwotach były one udzielane. Tam jest wszystko wyszczególnione i jeżeli byliśmy grzecznymi klientami, to uzyskamy dobrą ocenę w banku.

Podsumowując, aby mieć idealną historię poczynań kredytowych warto terminowo spłacać wszelkie zobowiązania. Ponadto nie możemy być też obciążeni dużą liczbą kredytów jednocześnie, gdyż bank uzna to za fakt ryzykowny, ponieważ możemy mieć problem ze spłatą nowej raty i nie uzyskamy kredytu.

CZY MOŻNA DOSTAĆ KREDYT GOTÓWKOWY BĘDĄC W TRUDNEJ SYTUACJI?

Wiele osób przeżywa w swoim życiu trudny okres, który znacznie ułatwić mogłaby pożyczka pieniędzy. Czy jednak jest szansa na pozytywną decyzję od banku kiedy mamy problemy finansowe?

CZY MOŻNA DOSTAĆ POŻYCZKĘ BEZ UMOWY O PRACĘ?

Pozytywna decyzja w takiej sytuacji nie jest niczym nadzwyczajnym – warto pamiętać, że na podjęcie decyzji nie wpływa jedynie to czy mamy umowę o pracę. Przede wszystkim bank będzie interesowało to, czy mamy źródło dochodu, oszczędności i czy nasze miesięczne przychody są wyższe niż wydatki. Oprócz tego jeżeli posiadamy dobrą historię kredytową, to będzie to ogromną zaletą.

CZY MOŻNA MIEĆ INNE ZOBOWIĄZANIA I DOSTAĆ KREDYT?

Można, jednak w takim przypadku będzie znacznie ciężej o pozytywną decyzję, czasami również dostaniemy gorszą ofertę niż osoby, które takim zobowiązań nie mają. Banki podchodzą do takich przypadków indywidualnie, w związku z czym w razie odmowy, warto spróbować również w innym. Rozwiązaniem w takiej sytuacji mogą również być firmy pożyczkowe, które znacznie łatwiej udzielają kredytów osobom z zadłużeniami.

JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ?

Zdolność kredytowa to czynnik, na który pracuje się całe życie. Podejmując odpowiedzialne i przemyślane decyzje możemy więc zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu, w momencie w którym znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej. Zwiększenie zdolności kredytowej polega głównie na:

-zredukowaniu wydatków i zwiększeniu przychodów: z perspektywy banku, osoby które przejawiają tendencję wzrostową w kwestii gromadzenia oszczędności, będą miały większą szansę na pozytywną decyzję

-spłacaniu zadłużeń w ustalonym terminie: spłacając zobowiązania na czas, budujemy pozytywną historię kredytową, która może przekonać bank, że będziemy dla niego dobrą inwestycją

-sprawdzenie darmowego raportu BIK: często zdarza się sytuacja, w której pomimo terminowej spłaty kredytu, w dalszym ciągu będziemy widnieć w bazie BIK. Niektóre banki z opóźnieniem informują tę bazę o spłacie zobowiązania.

Dbanie o swoją zdolność kredytową to podstawa, jeśli zależy nam na otrzymaniu kredytu. Jeżeli myślimy o wzięciu pożyczki to warto postarać się jak najbardziej zwiększyć swoją zdolność kredytową zanim pójdziemy z wnioskiem do banku.

STRUKTURA UMOWY KREDYTOWEJ

SŁOWO WSTĘPU

Umowa kredytowa stanowi bardzo ważny dokument zarówno dla instytucji bankowej jak i kredytobiorcy. Zapisy, które się w nim znajdują określają nie tylko podstawowe dane kredytobiorcy, takie jak imię, nazwisko lub numer PESEL, ale także min. najistotniejsze czynniki kredytowania, do których należy zaliczyć oprocentowanie, prowizje lub wskazanie kwoty miesięcznej raty.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Elementem wstępnym każdej umowy pomiędzy instytucją finansową a kredytobiorcą są główne dane osobowe klienta. Tego rodzaju informacje można wyszczególnić następująco:

 • imię oraz nazwisko,
 • miejsce zameldowania,
 • identyfikator PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego

Następnym częścią umowy kredytowej stanowią zapisy dotyczące udzielonej kwoty kredytowania oraz okresu czasowego, do którego zaciągnięte zobowiązanie powinno zostać uregulowane. W przypadku kredytów gotówkowych nie istnieje obowiązek wprowadzania zapisów, który ściśle by określały cel przeznaczenia udzielonej kwoty.

Innym istotnym składnikiem dokumentu jest część, która została poświęcona na wskazanie wysokości raty kredytowej, którą należy rozłożyć na następujące czynniki:

 • kapitał – równowartość wysokości pozyskanej kwoty,
 • odsetki – wysokość oprocentowania, element został opisany w dalszej części artykułu

OPROCENTOWANIE I PROWIZJA

Zapisy dotyczące wysokości oprocentowania oraz prowizji mają ogromny wpływ na ostateczny koszt zaciągniętego kredytu. Poziom oprocentowania uzależniony jest od obowiązującej marży w danej instytucji finansowej, która może się zmieniać indywidualnie ze względu na korzystanie z innych ofert bankowych przez klienta – przykładowo: Jeżeli kredytobiorca korzysta z innych usług, oferowanych przez bank, może liczyć na niższą marże. Wartość marży zależna jest również od czynników na które zarówno bank, jak i klient nie mają wpływu. Jednym z takich elementów są stopy procentowe, których wartość może się zmieniać w okresie nie częstszym, niż co 3 miesiące.

Wysokość prowizji natomiast, może być ustalana na podstawie informacji takich jak kwota kredytu lub wiarygodność finansowa kredytobiorcy. Z reguły – im wyższa kwota kredytu lub gorsza wiarygodność finansowa, kredytobiorcy zostanie naliczona wyższa prowizja.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

Zapisy należące do tej kategori, wskazują zarówno instytucji finansowej, jak i kredytobiorcy na prawa oraz obowiązki każdej ze stron. Do najpowszechniejszych treść należy zaliczyć takie punkty jak:

OBOWIĄZKI BANKU:

 • zobowiązanie przekazania określonej w umowie kwoty kredytowej na konto klienta,
 • gwarancję ochrony kredytobiorcy w przypadku utraty płynności finansowej lub bankructwa,
 • utrzymanie tajemnicy bankowej

Prawa banku:

 • żądanie od klienta przedstawienia zabezpieczenia finansowego,
 • wypowiedzenie umowy w przypadku utraty płynności finansowej przez kredytobiorcę,
 • wgląd w dokumentację finansową klienta

OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY:

 • regulowanie zaciągniętego zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie,
 • spłatę całości zobowiązania, do którego należy nie tylko część kapitałowa, ale i również odsetki

PRAWA KREDYTOBIORCY:

korzystanie z udzielonych środków finansowych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.