Co to jest kredyt hipoteczny

Jak wszyscy wiemy kredyt hipoteczny jest produktem bankowym. Natomiast zabezpieczeniem zobowiązania jest kupiona nieruchomość. Na wysokość raty kredytu hipotecznego wpływa m.in. oprocentowanie i wysokość wkładu własnego.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Z roku na rok zwiększa się popyt na zakup nieruchomości. Niskie stopy procentowe kuszą inwestorów do nabywania mieszkań pod wynajem. Popularnym środkiem do finansowania mieszkań jest kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny to produkt bankowy, a jego cecha charakterystyczna jest zabezpieczenie w postaci hipoteki. W momencie gdy kredytobiorca przestaje spłacać zobowiązanie bank, ma prawo przejąć nieruchomość.

Decydując się na zaciągnięcie kredytu między stronami i kredytobiorcą musi zostać podpisana umowa. Na jej mocy bank zobowiązuje się do przekazania środków finansowych – w ustalonej walucie, na określony cel. Kredytobiorca wówczas zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w ratach – wraz z uwzględnieniem prowizji oraz odsetek.

Podział kredytu hipotecznego ze względu na cel kredytowania

Kredyt hipoteczny to produkt bankowy który musi mieć jasno sprecyzowany cel. Nie zawsze przeznaczeniem tego produktu finansowego jest zakup mieszkania, otrzymane pieniądze możemy również spożytkować na remont, zakup działki itdi.

Rodzaje kredytu hipotecznego ze względu na cel kredytowania

1. klasyczny kredyt hipoteczny – jego celem jest zakup mieszkania. Pieniądze są przelewane na konto sprzedającego;

2. kredyt budowlano hipoteczny – w przypadku tego kredytu pieniądze są wypłacane w częściach. Kredyt udzielany jest w sytuacji gdy nieruchomość jest w trakcie budowy,

3. kredyt konsolidacyjny – ten produkt łączy inne zaciągnięte wcześniej kredyty w całość. Dzięki konsolidacji kredytobiorca wszystkie zobowiązania bankowe płaci w jednej racie;

4. Kredyt refinansowy – z tej opcji korzystamy w sytuacji gdy chcemy przenieść kredyt hipoteczny do innego banku.

Koszty kredytu hipotecznego

Na koszt kredytu hipotecznego wpływa wiele istotnych czynników. Cena zależy przede wszystkim od:

1. oprocentowania – jego wysokość zależy od polityki banku i od stóp procentowych WIBOR . Oprocentowanie może być stałe lub zmienne;

2. opłaty przygotowawczej i prowizji – te opłaty zazwyczaj pobierane są na początku trwania umowy. Na ich wysokość wpływa głównie wysokość udzielonego kredytu.

3. składki ubezpieczeniowej – kredytowi hipotecznemu zawsze towarzyszy ubezpieczenie. Składka wlicza się w ratę kredytu;

4. wkładu własnego – wraz ze wzrostem wkładu własnego zmniejsza się także suma kredytu, a co za tym idzie zmniejsza się wysokość naszej miesięcznej raty.

W jakiej walucie zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Jeszcze do niedawna nie było przepisów, które regulowałaby to w jakiej walucie można zaciągnąć kredyt hipoteczny. Wzrost franka w stosunku do złotego sprawił, że kredytobiorcy, spłacali znacznie więcej, niż pożyczyli. Dziś Ustawa o kredycie hipotecznym mówi, że kredytobiorca może zaciągnąć zobowiązanie w walucie, w której otrzymuje wynagrodzenie lub posiada większość oszczędności